КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ

БАРВІНКІВСЬКОЇ Ц Б С

Живи і квітни, мила Батьківщина,

Що в світі й в серці моєму єдина,

В майбутнє ж ми крокуєм неупинно,

Як весь народ, Барвінкове моє !

М. Карпов.

Вивчення історії рідного краю, популяризація його традицій, культурних цінностей, надбаних народом протягом століть, у наш час є одним з найголовніших завдань, що стоять перед бібліотеками, як культурно-інформаційними центрами. «Без минулого немає майбутнього»,- говорять в народі. І це так, адже за все, що ми маємо, завдячуємо предкам, а наші надбання ляжуть в основу здобутків нащадків. Будучи на сьогодні чи не єдиним культурним центром, на селі бібліотеки беруть активну участь в популяризації краєзнавства, яке є одним з основних критеріїв розвитку України, як самостійної держави.

Краєзнавча робота бібліотек – це діяльність із зібрання документів краєзнавчого змісту, розкриття матеріалів, що пов’язані з певною місцевістю, створення картотек краєзнавчих матеріалів, організація зустрічей з місцевими самодіяльними поетами, ветеранами Великої Вітчизняної війни, цікавими людьми, майстрами народної творчості декоративно-ужиткового мистецтва тощо.

Бібліотеки району приділяють значну увагу вивченню та висвітленню історії рідного краю, відродженню його кращих традицій. Так протягом 1999 року всі бібліотеки ЦБС писали історію рідного села « Моє село – мала батьківщина». З 2007 р. продовжується написання автобіографічних даних жителів села.( див. додаток по Богодарівській с/р), які є у кожній сільській бібліотеці. Ці дослідження разом із відповідальними дослідженнями колективу Барвінківського краєзнавчого музею лягають в основу «Енциклопедії Барвінківщини»зібрання, в які планується занести відомості про видатних осіб краю, населені пункти, найважливіші історичні події та ін. Віддрукована в комп’ютерному варіанті також « Історія заснування Барвінківської ЦБС». Пошук краєзнавчої інформації та формування краєзнавчого фонду здійснюється за такими напрямками: історичний, народознавчий, географічний, екологічний, літературне краєзнавство, видатні люди рідного краю.

В Центральній районній бібліотеці краєзнавча література згрупована у читальному залі, який естетично оформили фото адмінбудинків та пам’ятниками історичних подій. ( див. попередній м-л , який знах. У ХОУНБ), до якої також входять довідково-інформаційний апарат ( краєзнавча картотека статей, картотека краєзнавчого фонду) під назвою : « Тут все священне, все твоє, бо зветься просто рідним краєм» , а цитатою до цього каталогу є слова Г.С. Сковороди « Пізнай свій край,.. себе, свій рід, свій народ, свою землю, і ти пізнаєш свій шлях у житті» та постійно діюча книжкова виставка « Літопис рідної землі»., а в коридорі, до читального залу оформлено «Краєзнавчий портрет Барвінківщини», який оформлено поетичними віршами самодіяльних поетів Барвінківщини та історико - географічна довідка про край.

Краєзнавчий фонд розділений на окремі стелажі і розставлений по розділам: загальна література області, краю; природа рідного краю, історія області , міста і району; художня література , тематичні папки про самодіяльних місцевих поетів та ін..

Краєзнавчий матеріал знаходимо у періодичних виданнях : «Слобідський край», «Время», «Слово ветерана», «Время регионов», районній газеті « Вісті Барвінківщини», та у фондах краєзнавчого музею. Це, насамперед, цікаві статті з історії Харківської області та м.Барвінкове від найдавніших часів до наших днів, про розвиток освіти, спортивні досягнення, нариси про відомих людей нашого краю, опис народних обрядів, традицій ,які склалися на Харківщині, інформація про промисловість, сільське господарство, про творчість місцевих самодіяльних поетів про рідний край та інше. Майже кожна бібліотека одержує два екземпляри місцевої газети « Вісті Барвінківщини». Із газет, що містять цікаві матеріали, робляться вирізки. Ці замітки краєзнавчого характеру наклеюються на листки паперу, групуються в тематичні теки. Так альбом « Тут все священне, все твоє, бо зветься просто рідним краєм» включає матеріал про видатних людей Барвінківщини. Під заголовком « Що в нашій пам’яті озветься» оформлено альбом, де вміщені газетні вирізки, що розповідають про подвиги наших земляків у роки Великої Вітчизняної війни, а також вірші самодіяльних поетів про війну. Тематична тека « Пізнай свій край і в ньому себе» розкриває сторінки історичного минулого краю. Матеріали екологічного спрямування збираються в бібліотеці з 1990р..

Великим історичним надбанням і символом є пам’ятники, які розташовані на території нашого району. Стоять вони, як вартові біля братських могил радянських воїнів полеглих в роки Великої Вітчизняної війни та інших видатних людей нашої сучасності. До цієї теми складено папку (теку) фотоматеріалів « Пам’ятники культури м.Барвінкового та району».

Основними формами краєзнавчої роботи у бібліотеках є розгорнуті книжкові виставки . Діюча виставка « Літопис рідної землі», яка складається з таких розділів:

1. « Барвінкове – відоме і невідоме»- знайомить з минулим і сучасним нашого краю, з роботами статей по краєзнавству місцевого автора, директора краєзнавчого музею Ю.Мітіна.

2. «Славетні імена Барвінківщини»- представлені твори видатних людей слобідського краю: Г.П.Данилевського та Остапа Вишні, М. Раєвська-Іванова, Александрова..

3. « Тільки пам’ять не сивіє!»

4. « Шляхами мужності і слави»- в цьому розділі розташовані тематичні теки: «Ті далекі, буремні роки», «Поклонимся великим тем годам», «Вогонь війни у пам’яті навічно»(фотоальбом), «22 вересня день партизанської слави», «Спогади земляків-ветеранів».

5. «Любов і гордість наша Харківщина»- знайомить з історією рідного краю, природою, а також можна здійснити подорож по районах області.

Додатком до цієї книжкової виставки є тематичні теки: Крем’янської Л.М. « Незгасне сяйво її поезії» - вірші, гуморески, Задорожнюк О.В. бібліотекаря ЦРБ « Із поетичного зошита» літературно-художня збірка , Ситник Ю. Збірка віршів «Серцепад», « Это наша с тобой биография» - автобіографічні нариси членів клубу активного відпочинку « Надвечір’я».

2009 рік – це ювілейні дати : 180-річниця Г.П. Данилевському – український та російський письменник, меценат, громадський діяч.; 120 –річниця з дня народження укр.. письменника-гумориста Остапа Вишні, почесного громадянина с. Богодарове.

У 2008 році ЦРБ придбала книгу Парамонова А.Ф. «Старинные усадьбы Изюмского уезда.- Харьковского частного музея городских усадьб» 2004.

Групування краєзнавчого фонду дає змогу більш ефективно популяризувати цю літературу, а також прискорити її бібліографічний пошук.

Складовою частиною краєзнавчої роботи в бібліотеці є створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Для того, щоб наявні матеріали можна було оперативно відшукати та використовувати, вони систематизовані у краєзнавчій картотеці, що охоплюють різноманітні питання політичного, господарчого та культурного життя області, міста, району.

Одним з важливих завдань бібліотек є поширення знань про свій край. Оскільки історія нашого міста і нашого міста, в усякому разі на протязі перших півтора століття його існування, тісно пов’язано з політичними, воєнними і економічними явищами, що мали місце в цьому межиріччі, це було проаналізовано в авторській книзі директора краєзнавчого музею Ю. Мітіна « Порубіжжя». , та було проведено прем’єру книги в ЦРБ. Для успішного виконання бібліотеки району по мірі можливості поповнюють фонди краєзнавчою літературою, мають повний облік існуючої літератури про край, постійно удосконалюють краєзнавчу картотеку, яка дає змогу повно і точно відповісти на запитання читача. Такі картотеки мають Гаврилівська, Нікопольська, Мечебилівська, міська, Центральна дитяча, Іллічівська та інші бібліотеки. Незалежно від наявності в бібліотеці, враховується вся краєзнавча література: окремі видання, журнальні і газетні статті, аналітично розписуються окремі розділи і навіть окремі сторінки книг, які пов’язані з краєм. Картотека будується відповідно ББК.

Читач ЦРБ Рева Віктор Іванович подарував книги: Харьков в 1917 году, Партийная организация Харьковщины в годы Великой Отечественной войны, Нагородження Харківщини другим Орденом Леніна.

Краєзнавча картотека дає можливість швидко добирати літературу з питань краєзнавства для різної роботи з читачами, видавати довідки краєзнавчого змісту на певні теми за заявками читачів, складати рекомендаційні списки, добирати літературу для бібліографічних оглядів, книжкових виставок тощо. У краєзнавчій роботі є і недоліки: краєзнавчий каталог без анотації ( що важко використати у роботі) , відсутність зведеного краєзнавчого каталогу на л-ру про свій р-н. Над цим питанням працюємо з 2007р.. низьке естетичне оформлення, відсутні статистичні дані про краєзнавчу роботу.

Робота з виявлення і збирання літератури про свій край потребує від бібліотекарів великої наполегливості, постійної уваги і копіткої праці.

З метою популяризації літератури про рідний край в масовій роботі використовується вся різноманітність форм і методів бібліотечної роботи. Центральною районною, міською, Центральною дитячою бібліотеками проводяться Дні краєзнавства, виставка-мандрівка «Барвінківщина – відома і невідома», зустрічі з самодіяльним поетом Ю.Ситником для учнів ЗОШ міста, гімназії, ліцею. До їхньої підготовки та проведення залучаються представники влади, історики, працівники краєзнавчого музею. Цікавими формами роботи є зустрічі за круглим столом «Вінок безсмертя – партизанам землякам…».,бліц-вікторини з краєзнавства, ( див. додаток) краєзнавчі читання, конкурси на кращого знавця краю, усні журнали, літературно-музична композиція ( див. додаток) бібліографічні огляди літератури про рідний край . зустрічі у літературній гостині. Щоб більше привернути увагу читачів у нас віддруковані запрошення та рекомендаційні списки літератури складаються у вигляді буклету.

Сьогодні важливо виховувати в учнів глибоку повагу до своєї малої батьківщини, знайомити їх з мистецькими здобутками земляків. Адже часто трапляється так, що майже поруч, по-сусідству, живе неординарна, талановита людина, а її й не знають. У їхній уяві складається враження, що десь там, далеко, жили чи живуть відомі митці, про яких знає вся Україна, - тут же, у малій батьківщині, таких немає. На щастя, наша земля багата талантами, треба тільки їх помічати та відкривати для себе, і тоді ще милішою й дорожчою стане рідний куточок землі, де ти народився.

Стало традицією Центральною районною, міською, дитячою бібліотеками проводи уроки літератури рідного краю, зустрічі у літературній гостині, метою є вивчення літературних творів, художніх образів, навіяних природою, знайомство з історичними подіями, традиціями, звичаями, побутом і людьми нашого краю. ( див. додаток «Партизанськими стежками»)

Так, читачі Ц Р Б у літературній гостині познайомилися з самодіяльною поетесою Шостак Лідією Андріївною. Більше сотні віршів лягли з-під пера авторки. Вони різні за тематичним вибором, за довершеністю поетичної думки. Чимало серед них лірики, нерідко у центрі уваги постають історичні події національного обміру, не обходить творча увага авторки колоритів місцевої історії, І це зрозуміло – вона ж бо історик не лише за фахом, але й за покликом душі – тонкої допитливої. Лідія Андріївна не тільки пише вірші, а й кладе їх на музику любові, заплітаючи у барвистий вінок народної творчості яскраві стрічки непересічного таланту української душі. А ще всі українські письменники присутні з її вірша «Історія моєї родини» дізналися, що вона сестра четвертого коліна П.Загребельного. Через рік була прем’єра збірки « У рідному краї і серце співає».

Погонівська, Курульська, Старосеменівська, Подолівська сільські бібліотеки для учнів ЗОШ провели уроки рідного краю « Письменник - земляк – Данилевський Г.П.», «Твоїм ім’ям сама краса творила» - про першу дипломовану жінку художницю Раєвську-Іванову Марію Дмитрівну, яка народилася в с.Гаврилівка., а потім в м.Харкові відкрила школу малювання і живопису; що згодом була визнана кращою в Росії. Марія Дмитрівна в 1872 р. була обрана « почесним вільним общинником» Петербургської Академії мистецтв. Вона є автором великої кількості картин, серед них: «Автопортрет», « Смерть селянина в Малоросії», «Дівчина біля тину», та інші. Вона написала і видала «Абетку малювання» для навчання мистецтву вдома, створила кілька альбомів, в яких багато уваги приділено українському народному мистецтву.

В ЦРБ, 1-Іванівській, Гаврилівській, Грушеваській, Погонівській бібліотеках були організовані декоративно-прикладні виставки « І на цім рушникові»., де були представлені роботи майстринь-вишивальниць Барвінківщини. Виставки доповнювалися книгами про вишивку як вид народного мистецтва.

Центральна бібліотека в травні місяці презентувала фотоальбом-спогадів учасників В.В.війни « Ті буремні далекі роки» на якому були присутні і ветерани та автобіографічні нариси членів клубу активного відпочинку « Надвечір’я».

При Африканівській сільській б-ці діє краєзнавчий музей. Він був створений силами місцевих ентузіастів і був чи не першим у районі сільським історико-краєзнавчим музеєм. Тут зберігаються унікальні експонати, що розповідають про минувщину села і краю в цілому. Причому діапазон експозиційних виставок хронологічно відповідає різним історичним періодам; від первісно-общинного ладу до сучасності. Панорамна експозиція відведена В.В.війні. І про неї зав. Африканівської с/б Строгова Олена Іванівна розповідає з особливим хвилюванням. Друга світова війна зачепила чи не кожну сільську родину. Про це не варто забувати. Недарма говорять: без минулого немає майбутнього.

Нікопольська сільська бібліотека провела вечір-зустріч трьох поколінь сім’ї Вольвач. Та оформлено розгорнуту книжкову виставку «Роде наш красний»

З 2000 року один раз на рік – в лютому проводиться семінарський практикум для бібліотечних працівників спільно з працівниками краєзнавчого музею на такі теми: «Інформаційно-бібліографічна робота по краєзнавству», «Краєзнавча робота б-ки – шлях до духовного відродження», «Краєзнавчий фонд бібліотеки», «Масові форми краєзнавчої роботи», « Роль бібліотекаря в організації краєзнавчої роботи» та інш.

В житті кожного народу настає час, коли виникає потреба озирнутися назад, відчути себе часткою тієї великої спадщини, яка залишилася нам від минулого і запитати себе: « Хто ми такі є?» Дати ж відповідь на це запитання можна, лише вивчаючи свій край, його минуле і сьогодення. І як вже за значилося, велика роль у цьому відводиться бібліотекам. Так давайте якомога більше працювати в цій галузі, любити і пізнавати свій край, своє минуле, і можливо наша невелика часточка, яка внесена в краєзнавчу роботу сьогодні , стане заставою завтрашнього великого майбутнього.

Нашим землякам немає потреби приписувати собі чужі заслуги.

Історія нашого міста, області та її мешканців така грандіозна, що варто написати велику й корисну книгу про нього та його знаменитих і самовідданих мешканців з моменту його становлення до наших днів, вивести портретну галерею вчених, будівельників, лікарів, учителів, пожежників та багатьох інших людей, хто створював міць і славу нашого краю.

Мандрую подумки в минуле,

Живу ясним передчуттям

Іще нічого не минуло,

Лиш починається життя.

Кiлькiсть переглядiв: 244

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.